Pomiary

Zakres usług

Pomiary elektryczne

Oględziny instalacji elektrycznych i pomiary odbiorcze
Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary instalacji odgromowych

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary petli zwarcia

Przeglądy instalacji i audyty